יום ד', כא’ בתמוז תשע”ט
דף הבית חינוך מתוך אמונה פינת הרב פינת היועצת חדשות והודעות חדר מורים שמור על קשר
 
מה המקצוע האהוב עליך ?

עשרה ניסיונות ניסה הקב"ה את אברהם אבינו והוא עמד בכולם. לפניכם פירוט שישה מניסיונות אלה המופיעים בפרשתנו. הפירוט הוא לפי שיטת הרמב"ם, ואת דברי הרמב"ם הללו תרגם הרב יוסף קאפח - הדמות עליה נלמד בע"ה השנה. הראשון – הגלות. והוא אמרו יתעלה לאברהם: 'לך לך מארצך וממולדתך'.השני - הרעב שהיה בארץ כנען כאשר שכן בארץ, והוא כבר הובטח 'ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדל שמך', וזהו ניסיון גדול... השלישי - העוול שעשו לו המצרים בלקיחת שרה לפרעה.הרביעי – התנגשותו בארבעת המלכים. החמישי – לקיחתו את הגר כאשר נתייאש להוליד משרה.השישי - המילה אשר נצטווה בה בגיל גדול.השביעי - העוול שעשה לו מלך גרר בקחתו את שרה. השמיני - הרחקת הגר אחר שניבנה ממנה. התשיעי - הרחקת בנו ישמעאל, והוא מה שאמר לו 'אל ירע בעיניך אעל הנער ועל אמתך". וכבר העיד הכתוב שהדבר היה קשה עליו מאוד, שנאמר 'וירע הדבר מאוד בעיני אברהם'. העשירי - עקדת יצחק.משימה1עצבי דף ובו עשרת הניסיונות שנתנסה בהם אברהם.משימה 2עייני בשני הקבצים המצורפים וקראי על עשרת הניסיונות שנתנסה בהם אברהם . לך לך .docוירא .doc צרי טבלה בוורד :בעמודה הראשונה כתבי מה היה הניסיון.בעמודה השנייה העתיקי את הפסוקים המתאימים .למתקדמותהוסיפי עמודה שלישית ובה הסבירי את הניסיון.

 
 
שבוע הספר העברי
יום פטירת רחל אימנו
פעילויות על הגשם
פעילויות לחופש הגדול
למידה בשעת חירום
"גלישה בטוחה ברשת"
אליפות הסייבר ומתמטיקה
יום השפה העברית כ"א טבת
פעילויות מתוקשבות
יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
70 שנה למדינה
חדשות והודעות
החינוך החברתי
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ח
מצוינות קוד מנקי
מצויינות לגו כרום
ספרי לימוד
צום יז בתמוז
רב השנה
שמיטה
מצויינות באומנות
חידה שבועית
מרחבי כיתות
מקצועות קודש
מקצועות הלימוד
דפי קשר
הנושא השנתי :מנהיגים
שבוע החמ"ד
פעילויות בית ספריות
ארכיון
למידה שיתופית
בעין המצלמה
קוד ורובוטיקה
עבודות בגאורגרפיה
אתרים מומלצים
מצויינות עיצוב גרפי
ספריה
הבוגרות שלנו
פרשת שבוע
גוש קטיף
מצויינות במחשבים ו