יום ד', כא’ בתמוז תשע”ט
דף הבית חינוך מתוך אמונה פינת הרב פינת היועצת חדשות והודעות חדר מורים שמור על קשר
 
מה המקצוע האהוב עליך ?

*אובייקט:סליחה* משימה א הגמרא מביאה 3 מקורות מה עונשו של חוטא.פתחי קובץ וורד והכיני דף הסבר או פרסומת למהו עונשו של חוטא לפי שלושת הדעות הגמרא ירושלמי , מסכת מכות (פ'ב ה'ו) 1. ' שאלו לחכמה, חוטא מה עונשו ? אמרה להם 'חטאים תרדוף רעה ' (משלי י'ג כ"א) 2.' שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו ? אמרה להם 'הנפש החוטאת היא תמות' (יחזקאל י'ג ד' ) 3.' שאלו לקודשא בריך הוא, חוטא מה עונשו ? אמר להן : יעשה תשובה ויתכפר לו. 'משימה בהרמב"ם - בהלכות תשובה פרק ב' כותב: (ב) ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו "שנאמר יעזוב רשע דרכו" וגו' וכן, יתנחם על שעבר שנאמר "כי אחרי שובי נחמתי" ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר "ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו" וגו' וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו:משימהפתחי קובץ וורד.תני שם לקובץ- שלבי התשובה .שם.כתבי כותרת : התשובה צרי טבלה בגודל 2 *7 (2 עמודות , 7 שורות)הכותרות של הטבלה : שלבי התשובה , מקרה של חזרה בתשובה1.כתבי מהם ששת הדברים העיקריים בתשובה על פי הרמב"ם.(עמודה הראשונה) 2.שמוליק לעיתים דוחף את חבריו שעומדים ליד השער ביציאה לבית. שמוליק, מאוד מצטער על מעשה זה ורוצה לעשות תשובה שלמה, על פי ההלכה שלמדנו עזרו לו לקיים את כל שלבי התשובה. (בעמודה השניה) שלבי התשובה הדברים העיקריים בתשובה על פי הרמב"ם מקרה של חזרה בתשובה עזיבת החטא קבלה לעתיד חרטה וידוי בהצלחה !

 
 
שבוע הספר העברי
יום פטירת רחל אימנו
פעילויות על הגשם
פעילויות לחופש הגדול
למידה בשעת חירום
"גלישה בטוחה ברשת"
אליפות הסייבר ומתמטיקה
יום השפה העברית כ"א טבת
פעילויות מתוקשבות
שבועות  
לג בעומר  
חנוכה  
יום העצמאות  
יום השואה  
אלול  
ט"ו בשבט  
פורים  
יום הזכרון  
יום ירושלים  
פסח  
יום כיפור  
עשרה בטבת  
ראש השנה  
סוכות  
יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה
70 שנה למדינה
חדשות והודעות
החינוך החברתי
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה תשע"ח
מצוינות קוד מנקי
מצויינות לגו כרום
ספרי לימוד
צום יז בתמוז
רב השנה
שמיטה
מצויינות באומנות
חידה שבועית
מרחבי כיתות
מקצועות קודש
מקצועות הלימוד
דפי קשר
הנושא השנתי :מנהיגים
שבוע החמ"ד
פעילויות בית ספריות
ארכיון
למידה שיתופית
בעין המצלמה
קוד ורובוטיקה
עבודות בגאורגרפיה
אתרים מומלצים
מצויינות עיצוב גרפי
ספריה
הבוגרות שלנו
פרשת שבוע
גוש קטיף
מצויינות במחשבים ו